Facebook icon

 

Projekt „Třináctý imigrant?“ se zaměřuje na hloubkové kulturně-sociologické zkoumání postojů české veřejnosti k migraci. V Česku je téma mezinárodní migrace v posledních letech důležitým politickým tématem, navzdory tomu, že počet migrantů, a to zejména přijatých žadatelů o azyl je v mezinárodním srovnání velice nízký, což vytváří specifický kontext pro studium veřejných debat o migraci. Od událostí „uprchlické krize“ v roce 2015 se veřejná diskuze na toto téma silně vyostřila. Kvantitativní šetření postojů vysvětlující postoje k migraci zejména socio-demografickými faktory poskytují důležité, ale nikoli dostatečné poznatky k pochopení postojů k migraci. Ve výzkumu uplatňujeme smíšené metody zkoumání – kombinujeme individuální rozhovory a skupinové diskuze na venkově i ve městech s obsahovou analýzou mediálního pokrytí tématu migrace. Prostřednictvím interpretativní analýzy zjišťujeme, jak si lidé vysvětlují fenomén migrace, jaké mu dodávají významy a jak jej vztahují ke svým každodenním životům. Rovněž kontextualizujeme naše zjištění tím, že sledujeme, jakou roli ve vnímání migrace veřejností hrají média. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info