Facebook icon

 

Náš tým

An associate professor of sociology at Masaryk University, Brno (Czech Republic), and Faculty Fellow at Yale University’s Center for Cultural Sociology. She is a cultural sociologist in the tradition of the Strong Program, who focuses on the meaning-making process in her research on international migration. She received her B.A. from Wellesley College and her M.A., M.Phil. and PhD from Yale University. Recent books include The Courage for Civil Repair: Narrating the Righteous in International Migration (with Carlo Tognato and Jeffrey C. Alexander, eds., Palgrave, 2020) and Historicizing Roma in Central Europe: Between Critical Whiteness and Epistemic Injustice (with Victoria Shmidt, Routledge 2021), Her current research focuses on in-depth cultural sociological analysis and reconstruction of public issues such as perceptions of migration, and the cultural sociology of conspiracy theories.

Výzkumnice na Fakultě sociálních studií na MUNI a odborná asistentka na Provozně-ekonomické fakultě na MENDELU. Zkušenost studentské praxe v uprchlickém táboře započala její dlouholetý odborný zájem o migraci, přijímání a začleňování imigrantů, které zkoumala především z perspektivy samotných přistěhovalců. Její kniha The Brother of the Other: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging (2017) se věnovala utváření symbolických hranic přináležení v každodenních setkáních v sociálním a kulturním kontextu imigrace do Česka. Kromě projektu „Třináctý imigrant“ pracuje též v projektu “Chytrá migrace do České republiky” (TAČR), kde se věnuje identifikaci výzev české migrační politiky.

Mgr. Ivana Rapoš Božič, Ph.D.


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Výzkumnice na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Profesně se zabývá tématy migrace, občansky angažovaného umění, a občanské společnosti. Ve své doktorské práci zkoumala fenomén občansky angažovaných festivalů reagujících na rostoucí etnickou diverzitu ve Středoevropských městech. Ve své výzkumné praxi čerpá z kulturní a pragmatické sociologie a zajímá ji perspektiva sociálních aktérů. Kromě akademického výzkumu působí i jako nezávislá výzkumnice a konzultantka a spolupracuje s řadou neziskových organizací zabývajících se problematikou menšin, participativního plánování, a kultivací veřejného prostoru.

Výzkumnice a lektorka na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde si zároveň i dokončuje své doktorské studium. Věnuje se především kulturní a politické sociologii a studiu občanské společnosti. Ve své dizertační práci zkoumá konflikt mezi progresivní a konzervativní sférou občanské společnosti na Slovenku v otázce rodinných prav. Její výzkumné aktivity spájí zájem o porozumění, jak lidé přikládají význam světu kolem sebe a svému jednání v něm. Kromě zapojení v projektu “Třináctý migrant” působí i jako výzkumní pracovnice v projektu “Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů” v Národním pedagogickém institutu ČR.

Doktorský student na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se věnuje pozici Evropského parlamentu, europoslanců a politických stran/frakcí k tématu migrace. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v Czech Journal of Political Science a v mezinárodním časopise European Security. Dále pracuje na projektu „Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy“ (TAČR), ve kterém participuje na vytvoření výukových materiálů o EU pro střední školy. Kromě činnosti v univerzitním prostředí se věnuje integraci cizinců na lokální úrovni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info